100 företagsbesök på tre månader!

Sundsvalls kommunledning och Näringslivsbolaget har nu genomfört 100 företagsbesök under första kvartalet för att tillsammans skapa större förståelse för företagens villkor och behov. Utifrån besöken tas nu en rad olika initiativ för att skapa ännu bättre förutsättningar för företagandet i kommunen.

– Bland annat har vi för avsikt att upphandla konsulter så att vi kan erbjuda professionell kostnadsfri rådgivning och affärsutveckling inom det eller de område där behovet är som störst, säger Eva Nyh Hederberg, vd på Näringslivsbolaget i Sundsvall.

– Dessutom, för att underlätta för företagen när det gäller bland annat rekryteringar, etablerings- och tillståndsfrågor så kommer vi redan i sommar sjösätta vårt nya digitala företagscenter, där företagen snabbt och smidigt ska kunna få information om allt som rör deras specifika ärende.

– En tredje åtgärd som direkt kan kopplas till frågor som dykt upp under företagsbesöken är att vi vill skapa en mer transparent process kring våra större upphandlingar, där företagen direkt kan ge sin syn på processen i dialogmöten med representanter för inköpsavdelningen och Näringslivsbolaget, avslutar Eva Nyh Hederberg.

Här i pressmeddelandet kan du läsa mer om kommunledningens 100 företagsbesök med kommentarer även från kommunstyrelsens ordförande Bodil Hansson och oppositionsrådet Alicja Kapica.