Nytt sätt att rapportera farligt avfall

Nytt sätt att rapportera farligt avfall

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.
Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt eller mäklarfirma. Det kan också vara skolor, vårdinrättningar eller simhallar. En utökad anteckningsskyldighet börjar gälla den 1 augusti 2020 och berör alla yrkesmässiga verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?
Alla verksamheter
 där farligt avfall uppstår
 som transporterar farligt avfall
 som tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
 som mäklar eller handlar med farligt avfall
 som behandlar farligt avfall.
Information om hur man rapporterar finns att läsa här.