Undersökning om grundläggande betaltjänster 2020

Undersökning om grundläggande betaltjänster 2020

Hur har de grundläggande betaltjänsterna förändrats för dig ditt företag eller för dig som privatperson i spåren av pandemin? Har Covid-19 fått dig att tänka annorlunda kring exempelvis kontanter? Ser du helt andra behov idag än du gjorde samma tid förra året? I den här enkäten kan du hjälpa Länsstyrelsen att få reda på hur vardagen inom betaltjänstområdet ser ut för just dig och ditt företag. Dina svar kan användas som en del i länsstyrelsernas årliga bevakningsrapporter. Alla svar behandlas anonymt. Enkäten är öppen till 4 oktober och här kan du läsa mer och svara på enkäten.