Nyheter, artiklar och press

Lediga tjänster inom nytt projekt

Vill du arbeta med utveckling av Västernorrlands besöksnäring? Projektet Från kris till stärk och utvecklad outdoor/mötesindustri – Omställning av Västernorrlands besöksnäring genom utveckling och samverkan som initierades av Näringslivsbolaget i slutet av sommaren söker en projektledare och två utvecklingssamordnare, en till Höga Kusten och en till Destination Sundsvall. Projekt ska långsiktigt förbättra förutsättningarna för besöksnäringens […]

75 miljoner för att stärka och utveckla besöksnäringen

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att under det kommande året göra insatser för att främja besöksnäringens omställning och utveckling. Inom ramen för uppdraget initieras en insats för företagens affärs- och produktutveckling samt en insats som ska främja hållbara platser. Frågor som hälsa och säkerhet, digitala alternativ och anpassning till lokala marknader har i och med […]