Nyheter, artiklar och press

Det krävs närvaro i luften för tillväxt på marken

”Stor risk för att ledningsgrupper/strategisk kompetens flyttas eller placeras på andra mer lättillgängliga orter med dåliga flygförbindelser till och från Sundsvall-Timrå Airport”. Det är bara en av argumenten som fördes fram från våra företag efter en rundringning från Näringslivsbolaget. Tillsammans med våra kollegor på näringslivsenheterna i Härnösand och Timrå bjuder Näringslivsbolaget in politiker, flygoperatörer och företagsledare […]

Försiktig förbättring för Sundsvall på Svenskt Näringslivs ranking

Från 255 plats 2020 till 250:e plats i år. Det blev Sundsvalls resultat när Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat presenterades idag. Skillnaden mellan de enskilda enkätsvaren i år jämfört med 2020 är marginella, förutom när det gäller hur företagen ser på tillgången på arbetskraft med relevant kompetens där Sundsvall klättrat hela 104 placeringar till […]

Vill du få konkurrensfördelar genom ditt hållbarhetsarbete?

Näringslivsbolaget och BizMaker bjuder nu in till höstens hållbarhetsprogram Pure Business Impact för dig som vill hållbarhetsrapportera och certifiera ditt företag. Allt fler företag, kommuner och offentliga verksamheter ställer krav på sina underleverantörer för att säkerställa hållbarhet i alla led. Genom att ge utrymme för hållbarhetsarbete på strategisk nivå stärks ditt företags konkurrenskraft och varumärke. Här […]