Näringslivsbolaget genomför under våren och sommaren 2020 ett projekt för affärsutveckling med företag inom besöksnäringen. 

I projektet vill vi skapa förutsättningar så att de företag som deltar kan utveckla sina verksamheter. Deltagarna skall även kunna utmana sina befintliga affärsidéer, affärsmodeller och bli uppmärksam på vikten av tillväxt för hållbar utveckling.

Det finns en tydlig efterfrågan och ett behov av att öka kompetensen för hur mindre företag ska öka sina intäkter, utveckla nya marknader och förlänga eller nyttja alla säsongerna för sin verksamhet. Målet är därför deltagarna ska öka sin omsättning inom tre år efter att de avslutat utbildningen. 

Projektet använder Kurbits som affärsutvecklingsverktyg som inkluderar projektledning. Kurbits som är utvecklat av besöksnäringen för besöksnäringen har sedan 2008 genomfört 63 program i 16 regioner. 2013 utsågs Kurbits som ett föregångsexempel, Good Practice, av EU-kommissionen inom området kompetensutveckling.

Detta Leaderprojekt finansieras via Jordbruksverket och EU, Europeiska regionala utvecklingsfonden.