Ambassadörer

Under våren 2018 kommer vi att starta ambassadörsluncher där vi bjuder in de som har räckt upp handen, de som ska räcka upp handen och de som är osäkra på om de kan och vill räcka upp handen. 
Syftet med ambassadörslunchen är att dela kunskap, skapa en trygghet och inspirera till att fler ska räcka upp handen att skapa ett mer långsiktigt samarbete.