Anette Bergman blir Näringslivsbolagets nya vice VD

Måndagen den 15 april kliver Anette Bergman på uppdraget som vice VD för Näringslivsbolaget. Anette kommer närmast från Mitthem, där hon idag arbetar som ekonomichef och kommer att fortsätta med sitt ursprungliga uppdrag på 50% och 50% på Näringslivsbolaget. 

–      Det är självklart att vi på Mitthem hjälper ett systerbolag som hamnat i det här läget. Jag har full förståelse för att det är en speciell situation som bolaget och medarbetarna befinner sig i men har heller ingen insyn i utredningen som pågår eller vad den kommer att resultera i. Mitt uppdrag handlar om att ansvara för att den löpande verksamheten fungerar och ta hand om personalen, säger Anette Bergman, ekonomichef Mitthem. 

–      Vi är tacksamma att Mitthem delar med sig av Anette Bergman, som är synnerligen kompetent för uppdraget, säger Anders Hedenius, styrelseordförande i Näringslivsbolaget.