Ännu en företagssatsning i Ortvikenområdet

Efter att Re:newcell beslutade att starta en anläggning för textilåtervinning med upp emot 100 anställda i SCA Ortvikens lokaler i, kommer nu nästa ”gröna” satsning på samma plats. Det är företaget Big Akwa som ska bygga ett kretsloppsbaserat fiskodlingssystem i lokalerna som fullt utbyggt kan sysselsätta upp till 50 anställda. SVT Nyheter i Västernorrland berättar om satsningen.