Årsstämma och föreningsmöten på Swedish Network of Convention Bureaus

Den 4-6 september hade nätverket för Conventions Bureaus årsstämma och föreningsmöten i Västerås. Dagarna fylldes med givande workshops om hur vi ska lyfta Sverige och våra städer som mötesdestinationer och reflektioner kring gemensamma utmaningar. Föreningen har under verksamhetsåret 2016/2017 tagit fram en kongressrapport för 2016, strategidokument, affärsplan och verksamhetsplan som vi lokala Conventions Bureaus själva kan använda oss av. Strategidokumentet är särskilt intressant då det innefattar regeringens strategiska exportsatsning, Team Sweden, med fokus på att stärka landets varumärke och lärosäten genom en inriktning mot internationella möten och arrangemang. Dokumentet innefattar kommunikationsstrategin vilken belyser hur Swedish Network of Convention Bureaus kan arbeta för att tydliggöra vilket kraftfull strategiskt verktyg möten faktiskt är.

Sveriges Convention Bureaus var på mötet eniga om att en av våra största utmaningar är att man sällan inom besöksindustrin, nationellt och lokalt, pratar om mötet som strategiskt verktyg. Man belyser oftast turismen när man pratar om besöksnäringen som motor för att skapa nya arbetstillfällen och den lokala utvecklingen. För att accelerera den nationella utvecklingen av mötesindustrin vill Team Sweden och Swedish Network of Convention Bureaus tillsätta en nationell samordningsfunktion som kan ta ett mer enhetligt grepp kring Sveriges utveckling som mötesland.