Återbetalning av tillsynsavgifter

Sundsvalls kommun har för avsikt att betala tillbaka avgifter för livsmedelstillsyn, prövning av serveringstillstånd och andra tillsynsavgifter till företag som en del i arbetet att skapa lättnader för företag som drabbas ekonomiskt under pandemin. Utbetalningarna förbereds just nu, men kommunfullmäktige måste ta ett formellt beslut den 21 december, därefter kommer pengarna att betalas ut så fort som möjligt. Övriga kommunala lättnader och åtgärder hittar du här.