Återrapportering

Återrapportering för evenemang ska skickas in senast en månad efter genomfört evenemang tillsammans med beslutet. Återrapporteringen är underlag för utbetalning.

Kopiera nedan frågor till ett textdokument. Fyll i svaren så utförligt du kan. Spara dokumentet som en pdf. 
Ifylld återrapportering tillsammans med beslutet bifogas via e-post: sponsringsavtal@sundsvall.se, märk mailet med återrapportering och evenemangets namn. 

Information om Evenemanget
Evenemangets namn:
Datum för genomförande:
Ansvarig förening/företag:
Organisationsnummer:
Beviljat avtalsbelopp: 

Motprestation
Skriv ner de motprestationer som ingår i avtalet och redogör för hur varje del har uppfyllts.
Obs. Bifoga bilder/statistik i återrapporteringen som förtydligar detta.

Vad innebär motprestationen och hur du har uppfyllt dessa. Se två exempel:

  • Platsvarumärkets beachflaggor på området.
    Under evenemanget hade vi fyra stycken beachflaggor. Det stod två vid entrén och två på övriga området. Bild finns bifogad.
  • Visit Sundsvalls logga ska finnas med i all digital annonsering.
    Loggan fanns med i sponsrat inlägg på Facebook och Instagram den 2-10 september. Inlägget nådde 240 000 personer i området Västernorrland och Ångermanland. Bild på inlägg finns bifogad.

Ovan punkter är endast exempel för att hjälpa dig hur du kan skriva i din återrapportering. Försök vara så utförlig som möjligt.

Kontaktuppgifter
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:
Adress:

Evenemangets utförande
Publik antal:
Aktiva deltagare antal (gäller vid exempelvis sportevenemang och liknande):
Hur många har uppskattningsvis övernattat i Sundsvall under evenemanget?
Hotell:
Vandrarhem eller camping:
Gymnastiksal eller liknande:
Privat:

Övriga frågor
Hur har samarbetet fungerat med Sundsvalls kommun? Exempelvis när det gäller lokalbokningar, transporter och bemötande:

Kommer ni ansöka om fler avtal för liknande evenemang?:

Övrigt:

Ort och datum:
Namn på firmatecknare eller motsvarande person:

 

Ifylld återrapportering tillsammans med beslutet skickas som bifogade dokument via e-post till sponsringsavtal@sundsvall.se. Om du inte har möjlighet att maila din återrapportering kan du skicka till: Näringslivsbolaget AB, Centralgatan 8, 852 32 Sundsvall.