Återrapportering

Återrapportering för evenemang ska skickas in senast en månad efter genomfört evenemang tillsammans med beslutet. Återrapporteringen är underlag för utbetalning.

Kopiera nedan frågor till ett textdokument. Fyll i svaren så utförligt du kan. Spara dokumentet som en pdf. 
Ifylld återrapportering tillsammans med beslutet bifogas via e-post: sponsringsavtal@sundsvall.se, märk mailet med återrapportering och evenemangets namn. 

Information om Evenemanget
Evenemangets namn:
Datum för genomförande:
Ansvarig förening/företag:
Organisationsnummer:
Beviljat avtalsbelopp: 

Kontaktuppgifter
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:
Adress:

Evenemangets utförande
Publik antal:
Aktiva deltagare antal (gäller vid exempelvis sportevenemang och liknande):
Hur många har uppskattningsvis övernattat i Sundsvall under evenemanget?
Hotell:
Vandrarhem eller camping:
Gymnastiksal eller liknande:
Privat:

Motprestation
Skriv ner de motprestationer som ingick i avtalet och redogör för hur varje del har uppfyllts. Obs. Bifoga gärna bilder om du mailar in rapporten för att förstärka hur motprestationerna har sett ut.

Övriga frågor
Hur har samarbetet fungerar med Sundsvalls kommun? Exempelvis när det gäller lokalbokningar, transporter och bemötande:

Kommer ni ansöka om fler avtal för liknande evenemang?:

Övrigt:

Ort och datum:
Namn på firmatecknare eller motsvarande person:

 

Ifylld återrapportering tillsammans med beslutet skickas som bifogade dokument via e-post till sponsringsavtal@sundsvall.se. Om du inte har möjlighet att maila din återrapportering kan du skicka till: Näringslivsbolaget AB, Centralgatan 8, 852 32 Sundsvall.