Återrapportering

Återrapportering för evenemang ska skickas in senast en månad efter genomfört evenemang tillsammans med beslutet. Återrapporteringen är underlag för utbetalning.

Kopiera nedan frågor till ett textdokument. Fyll i svaren så utförligt du kan. Spara dokumentet som en pdf. 
Ifylld återrapportering tillsammans med beslutet bifogas via e-post: sponsoravtal@sundsvall.se, märk mailet med återrapportering och evenemangets namn. 

Information om Evenemanget
Evenemangets namn:
Datum för genomförande:
Ansvarig förening/företag:
Organisationsnummer:
Beviljat avtalsbelopp: 

Kontaktuppgifter
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:
Adress:

Evenemangets utförande
Publik antal:
Aktiva deltagare antal (gäller vid exempelvis sportevenemang och liknande):
Hur många har uppskattningsvis övernattat i Sundsvall under evenemanget?
Hotell:
Vandrahem eller camping:
Gymnastiksal eller liknande:
Privat:

Motprestation
Skriv ner de motprestationer som ingick i avtalet och redogör för hur varje del har uppfyllts. Bifoga gärna bilder om du mailar in rapporten för att förstärka:

Övriga frågor
Hur har samarbetet fungerar med Sundsvalls kommun? Exempelvis när det gäller lokalbokningar, transporter och bemötande:

Kommer ni ansöka om fler avtal för liknande evenemang?:

Övrigt:

Ort och datum:
Namn på firmatecknare eller motsvarande person:

 

Ifylld återrapportering tillsammans med beslutet skickas som bifogade dokument via e-post till sponsoravtal@sundsvall.se. Om du inte har möjlighet att maila din återrapportering kan du skicka till: Näringslivsbolaget AB, Centralgatan 8, 852 32 Sundsvall.