Avgiftsfria uteserveringar även i år

Avgiftsfria uteserveringar även i år
Sundsvalls kommun har beslutat att förlänga vissa pandemi-insatser för att stötta det lokala näringslivet. Det innebär till exempel att avgifterna för uteserveringar slopas även i år, liksom avgifterna för torg- och utomhushandel. Ytterligare ett par delar finns med i det nya åtgärdsprogrammet, och här kan du läsa mer om de nya kommunala stödåtgärderna.