Behöver du finansieringshjälp för din innovativa lösning inom klimat/energi/biokemi?

Energimyndigheten har just nu två större utlysningar öppna som riktar sig till små och medelstora företag, med möjlighet till miljonstöd om din innovation uppfyller rätt kriterier.

RISE Processum erbjuder dessutom vägledning till rätt utlysning, coachning kring utformandet av ansökan och kan i vissa fall även etablera samarbeten med storbolag/kund.

Utlysningarna stänger i början av februari, så vänta inte med att ta kontakt med RICE Processum för att få rätt stöd och vägledning i din ansökan: leif.lyckeback@ri.se, 070-311 62 89, eller johan.borjesson@processum.se, 073-803 23 15


Vill du läsa mer om utlysningarna, så hittar du länkarna här:
* Verifiering av innovationer med kund
* Större pilot och demonstrationsprojekt för energi-och klimatomställning