Frågor och svar kring utbildningen

  • Vad gäller kring korttidsarbete och utbildning?

Det är möjligt för personal som omfattas av korttidsarbete att delta i utbildningsprogrammet. Företaget får ersättning med 70% av den faktiska lönekostnaden. T ex om företaget har en lönekostnad på 64% blir stödet 70% av 64% för en lön upp till 29 000 kr.

  • Vad gäller kring utbildning för visstidsanställda?

Det är möjligt för personal som är visstidsanställd att delta i utbildningsprogrammet. Bara det finns ett anställningsavtal. Det finns inga krav på att man ska ha varit anställd en viss period innan utbildningen startar.

  • Vad är definition av besöksnäring för utbildningsprogrammet?

Det är möjligt för företag inom besöksnäringen som har en lokal marknad att delta i utbildningsprogrammet. Exempelvis kan restauranger och lokalt ägda butiker delta. Dock inte butiker som ingår i koncerner. Offentligt ägda besöksmål kan delta i utbildningen dock utan att få ersättning för lönekostnaden från RVN.

  • Vad gäller kring utbildning för personer med enskild firma?

Det är möjligt för ägare eller anställda i en enskild firma att delta. Dock får inte företagandet vara en bisyssla. Man får aldrig företagsstöd om man har ha en anställning med lön på 50% eller mer och samtidigt driver företag. Oavsett typ av företagsstöd.

För verksamheter som bedrivits under minst 1 år (startat före 2019-04-20) med *god ekonomi fastställs personalkostnaden till 29 000 kr per månad (inklusive sociala avgifter).

För verksamheter som startats inom det senaste året (startat efter 2019-04-20) fastställs personalkostnaden till 14 500 kr per månad (inklusive sociala avgifter) eller till ett högre belopp om *underlag uppvisas som motiverar detta, dock till högst 29 000kr per månad (inklusive sociala avgifter).

* god ekonomi – Företagets verksamhet har bedrivits med en sådan lönsamhet att en skälig lön har kunnat betalats ut till personen/-er som arbetar med verksamheten.

* underlag – Kontoutdrag som visar egna uttag (lön) under de månader som verksamheten bedrivits. För detta alternativ bifogas underlaget med ansökningsblanketten. Region Västernorrland tar sedan beslut om vilken personalkostnad som ska gälla.

  • Franchise-företag
  • Om de inte ägs av andra koncernbolag utan bara av lokal företagare kan de delta och få stöd. 

  • Butiker och restauranger
  • Ok, förutsatt att de inte ingår i en koncern.