Utmärkelsen Bra gjort för Sundsvall delas ut fyra gånger per år till en företagare som uppfyller en eller flera av nedanstående kriterier. Utmärkelsen ”ägs” av kommunstyrelsens ordförande och delas ut i samband med Näringslivsbolagets företagarfrukostar (mars, maj, september, december).

Allmänheten har möjlighet att nominera kandidater, och en jury bestående av kommunstyrelsens ordförande, samt personal från Näringslivsbolaget utser den slutlige vinnaren.

Grundkriterier:

  1. Företag som är registrerade/har säte i Sundsvalls kommun
  2. Företag som har god ekonomi, stabil- eller ökande tillväxt. Plus för växande personalstyrka
  3. Företag som sticker ut/är föredömen när det gäller exempelvis hållbarhetsfrågor/god arbetsgivare/innovationer, eller stärker varumärket Sundsvall
  4. Bra gjort för Sundsvall kan inte delas ut till privatpersoner/eldsjälar/föreningar. Om dessa inte uppfyller ovanstående ”företagskriterier”

Undantag:

  1. Vid särskilda fall kan utmärkelsen – om juryn så anser – vara föreningar/stiftelser/myndigheter (huvudkontor i Sundsvall) etc. som verkar för ökad tillväxt/bättre företagsklimat i Sundsvall
  2. Företag med säte utanför Sundsvall – om juryn så anser – som påverkar näringsliv och företagsklimat