Bron Innovation utvalt till nationellt utvecklingsprogram

Bron Innovation är Västernorrlands digitala kluster, och är ett av de 22 kluster Tillväxtverket valt ur till ett nationellt utvecklingsprogram. Programmet, som kallas S3-piloten, ska ytterligare stärka klusters kompetens och genom detta stötta företagens utveckling. Alla utvalda kluster är prioriterade enligt regionernas smarta specialiseringsstrategier. Som enda kluster från Västernorrland finns Bron Innovation med bland de utvalda.

”Det känns fantastiskt roligt att vi i konkurrens med ett 40-tal kvalificerade ansökningar från hela landet blev utvalda att delta i detta nationella utvecklingsprogram. Det visar på Bron Innovations potential och betydelse för regionen. Genom programmet blir vi en del av ett spännande nätverk av kluster för erfarenhetsutbyte och kontakter och kommer att få del av kunskap till nytta för såväl regionen som våra medlemmar, säger Lars Persson Skandevall, VD för Bron Innovation.

Regional prioritering
Smart specialisering handlar om att regioner satsar på det de kan bli bäst på genom att kraftsamla kring innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential. Ett av Västernorrlands starkaste områden är inom IKT och digitalisering, med en betydande styrka och stor potential. Inom området finns ett vitalt näringsliv, stark forskning och många olika utvecklingsprojekt. Mot den bakgrunden rekommenderade Region Västernorrland Bron Innovation till utvecklingsprogrammet.

”Att ta en ledande roll inom digitalisering är viktigt för Västernorrlands utveckling. Genom Bron Innovation har vi ett starkt regionalt kluster, som utvecklats mycket positivt och är en viktig aktör för regionens utveckling och konkurrenskraft. Det är mycket glädjande att de i stor konkurrens ha blivit utvald till det nationella utvecklingsprogrammet, säger Malin Wedin, tillväxtsamordnare, Region Västernorrland.

Stärker konkurrenskraften
Med start i augusti kommer nu Bron Innovation att kunna ta del av utbildningar, nätverksträffar, internationella kontakter samt möjlighet att söka finansiellt stöd för företagsutveckling genom utvecklingsprogrammet S3-piloten.

”Detta bidrar definitivt till att Bron Innovation som kluster ytterligare ökar förmågan att stärka regionens konkurrenskraft inom det digitala området”, avslutar Lars Persson Skandevall.