Nyheter, artiklar och press

Nya lättnader för SME-företag

Regeringen beslutade igår om nya lättnader, främst för små och medelstora företag. Det handlar bland annat om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, rabatter för hyreskostnader, anstånd på skatteinbetalningra och statliga lånegarantier till företag som fått ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin, men i övrigt är livskraftiga. Läs mer om de nya (och även tidigare) lättnaderna på verksamts […]

Sammanfattning av regeringens krispaket för företagare

Vill du som företagare snabbt få en tydlig beskrivning av regeringens stödåtgärder så ger filmen en bra sammanfattning. Det som tas upp är:  korttidspermittering statligt sjuklöneansvar uppskov med skattebetalningar arbetsrätt och hemarbete På webbplatsen Björn Lunden – förenkla ditt företagande hittar du mer sammanfattande information kring Corona Vill du läsa mer om Corona och företagande […]

Sundsvalls kommun inför lättnader för drabbade branscher 

(Pressmeddelande som skickades ut 20 mars) Coronaviruset får effekter på Sundsvalls näringsliv och vissa näringar drabbas extra hårt. Därför skjuter Sundsvalls kommun upp debiteringar av avgifter till hösten istället för att, som normalt, fakturera dessa under våren. Riktade krisinsatser där förfallodatum flyttas fram till 30 september är: Fakturor för årliga kontrollavgifter för restauranger, pizzerior, caféer […]

1 2 3 23