Nyheter, artiklar och press

Fint utfall på projektet Kunskapsinvestering!

Fint utfall på projektet Kunskapsinvestering! Drygt 110 företag och 280 deltagare från Västernorrland tog del av utbildningsprojektet Kunskapsinvestering i våras. Syftet var att öka kompetensen hos personal inom besöksnäringen, så att de står bättre rustade när coronapandemin blåst över. 71 interaktiva utbildningspass genomfördes och 55 föreläsare var involverade under de åtta utbildningsveckorna. Region Västernorrland har […]

Ny, kostnadsfri kompetensutbildning för handelsanställda

Ny, kostnadsfri kompetensutbildning för handelsanställda Handelsbranschen har drabbats hårt i sviterna av covid-19. Nu har Region Västernorrland beviljats medel från Europeiska Socialfonden för att stötta projektet Handelskraft. Projektet söker nu handelsföretag som vill få en anpassad utbildning efter företagets behov. Det omfattar även varslade eller permitterade i branschen. Målet är att minst 60 företag och […]