Nyheter, artiklar och press

Årsstämma och föreningsmöten på Swedish Network of Convention Bureaus

Den 4-6 september hade nätverket för Conventions Bureaus årsstämma och föreningsmöten i Västerås. Dagarna fylldes med givande workshops om hur vi ska lyfta Sverige och våra städer som mötesdestinationer och reflektioner kring gemensamma utmaningar. Föreningen har under verksamhetsåret 2016/2017 tagit fram en kongressrapport för 2016, strategidokument, affärsplan och verksamhetsplan som vi lokala Conventions Bureaus själva […]