Cobra i Matfors blir NorthX Biologics – 20-tal nyanställningar på gång

Svenskbaserade investmentbolaget Flerie Invest har köpt läkemedelsföretaget Cobra Biologics i Matfors för 455 miljoner kronor. Flerie Invest verkar inom bioteknik- och läkemedelsutveckling och har kontor i Stockholm och London, och förvärvet av Matforsanläggning har varit på gång en längre tid.

– Det finns en utmärkt kunskapsbas och en otroligt kunnig personal i Matfors. Och med tanke på att det finns ett stort behov efter pandemin av storskalig tillverkning av biologiska läkemedel så passar Matforsanläggningen perfekt för det ändamålet, säger Ted Fjällman, vd för NorthX Biologics, som nu blir det nya namnet på produktionsanläggningen i Matfors.

Samtliga 128 anställda kommer att erbjudas fortsatt anställning och det närmaste året kommer ytterligare minst ett 20-tal personer att anställas.

– Det här blir en helt unik anläggning i hela Norden faktiskt, och vi kommer att skapa en säljorganisation för att få fler läkemedelsföretag i världen att förlägga sin produktion i Matfors. Dessutom behöver vi anställa både forskare och annan utvecklingspersonal kopplat till RNA-vaccin och cellterapier, fortsätter Ted Fjällman.

Flerie Invest grundades 2010 av Thomas Eldered, medgrundare till Recipharm som han byggde upp till ett av fem globalt ledande bolag inom kontraktstillverkning av läkemedel. När man nu tar över den 7 000 kvadratmeter stora anläggningen i Matfors, så innebär det att bolagets portfölj består av 17 bolag i Sverige, Storbritannien, USA, Nederländerna, Island och Israel. För Eva-Karin Gidlund, utvecklingschef på Cobra Biologics och personalen i Matfors har affären tagits emot med glädje.

– Det här är en storsatsning som innebär att vi ännu mer kan ”stå på egna ben”, så vi är mycket positiva, säger hon.

– Eftersom det är ganska få produktionsenheter i världen som behärskar den här typen av läkemedelsproduktion, så innebär vår satsning att Matforsanläggningen får en mycket stark roll i framtiden, avslutar Ted Fjällman.