Com Hem står för andra storetableringen i Sundsvall på en månad

Fredag den 31 januari blev det klart. Com Hem öppnar nytt kontor i Sundsvall och redan i maj är personal på plats i fastighetsbolaget Hemfosas nyrenoverade lokaler på Bankgatan i
centrala Sundsvall. Bara en månad efter att SEB tillkännagav sin sundsvallssatsning, så kommer alltså nästa större etablering, båda inom ramen för Näringslivsbolagets etableringsoch
lokaliseringsarbete. Linda Påhlsson från Sundsvall kommer nu att få basa över sitt tredje Com Hem-kontor bara i Västernorrland.

– Personligen känns det fantastiskt att vi öppnar länets tredje kontor i min egen hemstad. Det fanns andra tänkbara etableringsorter, men den service och det mottagande vi fått i Sundsvall, tillsammans med fördelarna av ha en stark och sammanhållen organisation inom ett och samma län avgjorde, säger Linda Påhlsson som är regionchef på Com Hem.
– SEB:s nya telefonbanksavdelning innebär 75 nya jobb i Sundsvall, hur många kommer att jobba på Sundsvallskontoret?
– Det är väl i ungefär i samma storleksordning. Vi bygger lokalerna för 100 anställda och så kan det mycket väl bli med tiden. Vi kommer att börja rekrytera omgående och
succesivt fylla kontoret. När det gäller personalen, så blir det en blandning av nyanställda, konsulter från konsultbolag, samt medarbetare som idag kanske bor i
Sundsvall, men jobbar på något av våra andra kontor.

40 procent av Comhems personal är i åldersspannet 18 till 24 år och satsningen är därför – precis som SEB-etableringen – efterlängtad i ett län med mycket hög ungdomsarbetslöshet.
Arbetsuppgifterna på sundsvallskontoret handlar till största del om att arbeta med service, support och försäljning gentemot nya och befintliga kunder. Com Hem är idag en av Sveriges största operatörer inom TV, höghastighetsbredband och telefoni. Sundsvallssatsningen är ett naturligt led i målet att fortsätta utvecklingen av sin nylanserade tv-tjänst TiVo, samt satsningar inom företagsmarknaden och närvaro i öppna nät.

– Vi får fler och fler bevis på att både större företag och entreprenörer ser Sundsvall som en spännande etableringsort med stor tillväxtpotential. Jag tror att framtidstron
ökar hos varenda sundsvallsbo när man ser att företag som SEB, Com Hem – och även en prestigekedja som Profilrestauranger, som tar över driften av Stadshuset – väljer att etablera sig i stan. Sundsvall är på G, säger Näringslivsbolagets VD Anita Öberg.