Dags att mötas?

Gör det i Sundsvall!

Alla möten är värdefulla

För mer information, klicka här.

Affärsidén är att vara ett strategiskt verktyg för att hjälpa lokala värdar att locka möten och evenemang till Sundsvallsregionen. Syftet är främst att förflytta kunskap hit och förädla den, vilket på kort och lång sikt hjälper oss att skapa tillväxt och att göra Sundsvallsregionen till en attraktivare region att besöka, arbeta, forska, bo och investera i.

Se vår film om mötesplats Sundsvall