Coronasituationen och företagande

Vi har samlat all viktig information kring Coronasituationen och företagande på dessa sidor.

Denna sida uppdateras kontinuerligt med information från Sundsvalls kommun, Region Västernorrland, myndigheter och våra samarbetspartners. 
 
Sundsvalls kommun har beslutat om ett antal riktade krisinsatser för att underlätta för de näringar som just nu drabbas extra hårt på grund av Coronapandemin. Det handlar bland annat om att ge företag möjlighet att skjuta upp debiteringar av vissa avgifter till hösten.