Näringslivsbolagets förhållningssätt till Covid-19

Information och öppettider

På grund av pandemin har vi inte öppet för fysiska besök i våra lokaler. Detta gäller både Näringslivsbolagets kontor samt turistbyrån, Stenstan Visitor Center.
Vi finns däremot tillgängliga för att hjälpa dig digitalt via telefon, mail och sociala kanaler.

Näringslivsbolagets medarbetare finns tillgängliga under vardagar kl 08:00- 17:00. Du hittar kontaktuppgifter till våra medarbetare längre ned på sidan eller via huvudmenyn ”Om oss”.
Telefon: 060-19 18 80
Mail: naringslivsbolaget@sundsvall.se
@naringslivsbolagetsundsvall Facebook

Stenstan Visitor Center/ Visit Sundsvalls medarbetare finns tillgängliga under vardagar kl 10:00-17:00.
Telefon: 060-658 58 00
Mail: turistbyran@sundsvall.se
@visitsundsvall Facebook