Dags att locka hem din IT-kompetenta kompis eller släkting?

Här finns jobben! Redan idag jobbar 5000 personer inom IT-området i Sundsvall, men det finns plats för betydligt fler. Nu kraftsamlar Näringslivsbolaget och Bron för att få fler att välja Norrlands IT-huvudstad. Här kan du läsa den artikel som just nu marknadsför landets tredje största stad inom IT, sett till andel av arbetsmarknaden.