De 5 största orsakerna varför 98% av företagen inte växer snabbare

Vi lever idag i ett Sverige med fantastiskt skyddsnät för företagare, men även i ett Sverige
där nästan 50% inte klarar sig mer än 3 år och 95% inte når över en omsättning på över
6MKR. Vad är då de stora skillnaderna mellan de som lyckas och de som misslyckas? Vad
är anledningen till att ett fåtal företagare når alla sina målsättning och de flesta andra inte
klarar det?