Dialogmöte i Svartvik 20 januari

Vilka utmaningar och möjligheter skapas för din verksamhet när gamla E4:an norr om Tunavägen görs om?
Var med och påverka och kom med dina inspel inför mötet med Trafikverket i mitten av februari.