Dubbelspår snart verklighet när regeringen rekordsatsar på infrastruktur

Regeringen har presenterat en rekordstor infrastruktursatsning med 100 miljarder kronor extra till investeringar. En satsning som gynnar arbetet med bland annat Nya Ostkustbanan.

– Det är väldigt glädjande att regeringen väljer att satsa på infrastrukturen och att de så tydligt pekar ut sambandet mellan jobb och infrastruktur, säger Bodil Hansson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall. 

Det var på fredagen som regeringen presenterade infrastrukturpropositionen som bland annat handlar om hur mycket pengar staten ska satsa på infrastruktur. Den förra planen innehöll 622,5 miljarder kronor och nu tillförs ytterligare 100 miljarder till investeringar.

Sundsvall har formulerat målet 5 000 nya jobb till 2030 och enligt en rapport från Sweco så kommer den Nya Ostkustbanan skapa 2100 jobb i Sundsvallsregionen.

– Väldigt positiva nyheter! Nya Ostkustbanan är den enskilt viktigaste parametern för att skapa förutsättningar för nya etableringar i vår region. Med Logistikparken, nya E4:an och en närliggande flygplats så blir vi ännu mer tillgängliga och ett mycket viktigt nav både för att förflytta gods och kompetent arbetskraft, säger Eva Nyh Hederberg, vd på Näringslivsbolaget i Sundsvall.

– Det här skapar framtidstro som vi så väl behöver i dessa tider. Infrastruktursatsningar skapar jobb, både i form av direkta arbetstillfällen och ökade möjligheter till pendling både för jobb och familjerelationer, säger Bodil Hansson, (S), Kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

Exakt hur pengarna ska fördelas kommer att hanteras efter att riksdagen har fattat beslut om de ekonomiska ramarna den 21 juni. Därefter kommer regeringen ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag på hur pengarna ska användas.