Dyrt för livsmedelsföretag som inte registrerar sig

Sedan många år är livsmedelsföretag skyldiga att registrera sig hos en behörig kontrollmyndighet och det händer att företagare missar eller struntar i det, vilket nu kan bli dyrt. De nya sanktionsavgifter gäller från 1 januari 2019.

Livsmedelsföretag som inte har registrerat sig måste betala en sanktionsavgift på allt från 2 500 till 75000 kronor, beroende på årsomsättning. Stat, kommuner eller landsting som påbörjar en ny verksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet riskerar att få betala ett fast belopp om 40000 kr.

– För att undvika avgiften är det viktigt att ni registerar er innan ni startar eller om verksamheten byter ägare, säger Ylva Jakobsson, biträdande miljöchef på miljökontoret.

Läs hela pressmeddelandet på miljökontorets sida (öppnas i nytt fönster)