Efter Näringslivsbolagets upprop – nu kommer flygtrafiken igång igen!

– Signalerna från näringslivet och kommunerna i Sundsvall, Timrå och Härnösand är entydiga. Behovet av en fungerande flygtrafik är uppenbart stort, så redan i mitten av november återupptar vi pendlartrafik med avgångar till och från Stockholm varje morgon och kväll, säger Rikard Steinholz, public affairs-ansvarig på SAS.

Det var i torsdags (23 sep.) som en debattartikel från Näringslivsbolagets vd Eva Nyh Hederberg publicerades i Sundsvalls Tidning. I artikeln uttryckte hon stor oro för att både verksamheten i befintliga företag i regionen och arbetet med nya etableringar påverkas mycket negativt om inte flygtrafiken återgår till det normala igen på Sundsvall-Timrå Airport. Tillsammans med näringslivsenheterna i Härnösand och Timrå anordnades under tisdagen (29 sep.) ett stormöte på flygplatsen, där representanter från flygbolagen SAS och BRA fick träffa företagsledare, politiker och tjänstemän från Region Västernorrland och de tre kommunerna.

– Ett jättebra initiativ! Helt unikt att kunna skapa ett sådant samlat engagemang med kommuner, politiker och företagare. Det gör det så mycket lättare för oss att omsätta det engagemanget till konkreta åtgärder från vår sida, fortsätter Rikard Steinholz.

Pandemin lamslog helt verksamheten på Sundsvall-Timrå Airport under lång tid. Som exempel gick parkeringsintäkterna på flygplatsen från normala 400 000 kronor i månaden till under hundra kronor för en tidsperiod av hela nio månader. Ägarkommunerna Sundsvall och Timrå har fått stå för en stor del av förlusttäckningen, för Sundsvalls del har den extra kostnaden för i år och förra året uppgått till mellan 50 och 70 miljoner kronor. Ändå är man beredda att göra ytterligare insatser för att bidra till att flygtrafiken kommer igång igen.

– Vår resepolicy är ju tydlig med att flygresor bara ska ske undantagsvis, men vi kan verka för att det finns utrymme för fler undantag en tid framöver, sa Stadsbackens ordförande Petter Stenberg under mötet.

Även från ett flertal företag som deltog vid mötet uttrycktes en vilja att antingen köpa buntbiljetter eller skriva avtal för att garantera att flygbolagen har tillräckligt med resenärer för att starta eller utvidga sin trafik.

– Vi har för tillfället två plan färdiga med besättning och allt som är färdiga att tas i trafik någonstans i landet inom kort, och efter det här mötet och det stora engagemanget från näringsliv och kommuner är det mycket möjligt att planen hamnar på Sundsvall-Timrå Airport. Det är heller inte omöjligt att vi i så fall kan flyga till och från andra möjliga destinationer, som exempelvis Göteborg, säger Martin Erkenborn, planeringschef på flygbolaget BRA.

– Det ingår ju i vårt uppdrag att skapa förutsättningar för nya etableringar, bättre kompetensförsörjning och tillväxt i befintliga företag, och där är goda flygförbindelser en oerhört viktig pusselbit. Jag är väldigt nöjd med att våra initiativ i den här frågan så snabbt ledde till konkreta och positiva förändringar, avslutar Näringslivsbolagets vd Eva Nyh Hederberg.

Biljetter till SAS nya pendlingstrafik till och från Stockholm kan börja bokas redan från måndag 4 oktober, och här kan du även läsa Sundsvalls Tidnings nyhetsartikel om stormötet på Sundsvall-Timrå Airport.