Efter varslen – kommunal styrgrupp tillsatt

Efter varslen – kommunal styrgrupp tillsatt
Den kommunala styrgrupp för ”Sundsvalls väg framåt” som nu kommer att jobba med frågor kring den senaste tidens varsel, samt med matchning, företagsetableringar och omställningsutmaningar består av:

Lennart Andersson, styrgruppens ordförande, kommunstyrelsekontoret
Tina Stjernberg, projektsamordnare, kommunstyrelsekontoret
Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör, stadsbyggnad
Kerstin Nordensson, verksamhetschef/skolchef för vuxenutbildningen, Individ och arbetsmarknadsförvaltningen
Eva Nyh Hederberg, VD, Näringslivsbolaget i Sundsvall

Här kan du läsa mer om tillsättandet av den kommunala styrgruppen, vad de ska arbeta med, samt hitta kontaktuppgifter.
Styrgrupp för Sundsvalls väg framåt