Kommunsamarbetet som bildar

Norrlands största arbetsmarknadsregion

Etablera företag

I Sundsvallsregionens sex kommuner bor och arbetar cirka 200 000 människor, vilket gör området till Norrlands största arbetsmarknadsregion. På ytterligare ungefär en timmes avstånd från Sundsvall finns även kommunerna Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik, med sammanlagt cirka 93 000 invånare.

Regionnavet Sundsvall är Norrlands branschtätaste kommun med 457 olika branscher fördelade på nästan 10 000 företag. Skogsindustrin är av hävd mycket viktig för regionen, men idag är vi även mycket starka inom till exempel besöksnäring, IT, handel och bank, pension, försäkring.

I vårt lokaliseringsprojekt skräddarsyr vi offerter till företag som är intresserade av att etablera sig i Sundsvall. I den ingår konkreta erbjudanden vad gäller lokaler och olika typer av inflyttningsservice.
Vi redogör även för de fördelar som finns i regionen vad gäller billiga bostäder, snabba och enkla kommunikationer, närhet till friluftsområden och de goda förutsättningarna som finns för rekreations- och fritidssysselsättningarna.

Vid årsskiftet 2013-2014 bidrog vårt lokaliseringsprojekt till att SEB bestämde sig för att förlägga hela sin telefonbanksavdelning i Sundsvall, med 75 anställda i ett första skede, men fler kommer. Det är här SEB ska växa, enligt VD:n Annika Falkengren. Comhem etablerade sig också i Sundsvall och har redan idag cirka 130 anställda.

Vi vill väldigt gärna även ge dig och ditt företag de bästa förutsättningar för att etablera din verksamhet i vårt område. Hör av dig till oss, och titta igenom vår grundoffert i lokaliseringsprojektet här nedanför, så ser du lite hur vi tänker när det gäller att ge bästa möjliga service till dig som vill etablera och utveckla verksamhet här i Sundsvall.