Läs mer om våra temaområden under året

Våra företagsbesök 2.0

Årshjul företagsbesök

snurra 

Våra företagsbesök kommer att vara indelad i olika teman under året baserat på kvartal. Under dessa teman kommer vi att bjuda in till olika seminariedagar och föreläsningar i syfte att skapa medvetenhet och dela med oss av kunskap inom de olika temaområdena. Samtidigt som det ska finnas utrymme för nätverkande. Årshjulet för 2020 kommer att uppdateras löpande. 

Kvartal 1 – Tema Logistik

Kvartal 2 – Tema Kompetensförsörjning

Kvartal 3 – Tema Hållbarhet

Kvartal 4 – Tema Mångfald

Om du vill ha ett företagsbesök av oss? 
naringslivsbolaget@sundsvall.se

Läs mer
Om våra företagsbesök