Arbete

I Sundsvall finns drygt 9 000 företag fördelat på nästan 500 branscher, där bank, försäkring, pension, IT, skog och handel dominerar. Den tydliga utvecklingen från att vara utpräglad industristad till att bli en stad med stark tjänstesektor har medfört att fokus ökat på utbildning och kompetensförsörjning.

Inflyttningsservicen ska underlätta flytten till Sundsvall även för medföljare bland annat genom att lotsa till kontakter för möjligheter till arbete och utbildning.

sundsvall.se – Näringsliv & arbete
arbetsförmedlingen.se
miun.se