Sex olika löften utgör

Sveriges vassaste servicegarantier

Servicegarantin

2012 införde Sundsvalls kommun Sveriges vassaste Servicegaranti. Målet med de sex olika garantierna är att minska byråkratin, öka servicekvaliteten och effektivisera ärendehandläggningen på de kommunala förvaltningarna. De förvaltningar som inte uppfyller det de lovar i servicegarantin kommer att betala tillbaka upp till 50 procent av de avgifter som företagare betalar in vid till exempel ansökningar om bygglov och serveringstillstånd.

Sundsvalls kommuns sex Servicegarantier kan du läsa mer om här.

Tidigt kundmöte

Om du har ett tillståndsärende, eller en projektidé som berör flera förvaltningar, bolag eller myndigheter är det Näringslivsbolagets Laila Bergström du ska kontakta. Inom två veckor kommer du i så fall att kallas till ett möte där alla involverade aktörer samlas och tar itu med ditt ärende.

Det tidiga kundmötet har snabbt blivit en succé för Näringslivsbolaget och Sundsvalls kommun. Sedan oktober 2012 har över hundra tidiga kundmöten genomförts och den undersökning som gjordes efter det första året visade att kunderna gav servicen över fyra i medelbetyg på en femgradig skala. Senare undersökningar visar att våra kunder fortfarande är lika nöjda.Hoppas att du blir lika belåten.