Samordningsmöte

Behöver du hjälp med ärenden som gäller tillstånd, etablering, nybygge, en projektidé eller ett större event som berör flera av kommunens förvaltningar, bolag eller myndigheter så ska du boka ett samordningsmöte med oss.  

Vi hjälper dig så du inom två veckor får träffa alla berörda aktörer samtidigt där vi tillsammans svarar vi på dina frågor. Därefter kan du komma vidare i nästa process. Ett samordningsmöte minskar byråkratin, ökar servicekvaliteten och effektiviserar handläggningen inom de kommunala förvaltningarna. Det ska vara enkelt att vara företagare, arrangera evenemang och skapa tillväxt i Sundsvall.

Kontakta Laila Bergström, laila.bergstrom@sundsvall.se för att göra en bokningsförfrågan.

Laila hjälper en kund under ett tidigt kundmöte.

Samordningsmöte är en del i servicegarantin

Målet med de sex olika garantierna är att minska byråkratin, öka servicekvaliteten och effektivisera ärendehandläggningen på de kommunala förvaltningarna. De förvaltningar som inte uppfyller det de lovar i servicegarantin kommer att betala tillbaka upp till 50 procent av de avgifter som företagare betalar in vid till exempel ansökningar om bygglov och serveringstillstånd.

Sundsvalls kommuns sex Servicegarantier kan du läsa mer om här.