Sex olika löften utgör

Sveriges vassaste servicegarantier

Tidigt kundmöte

Boka ett tidigt kundmöte med Näringslivsbolaget. Det minskar byråkratin, ökar servicekvaliteten och effektiviserar handläggningen inom de kommunala förvaltningarna.

Om du till exempel har ett ärende som handlar om tillstånd, etablering, nybygge, en projektidé eller ett större event som berör flera av kommunens förvaltningar, bolag eller myndigheter så är det Näringslivsbolaget du ska kontakta. 

Redan inom två veckor kan du få ett möte med alla berörda aktörer samtidigt. Vi möts och svarar på dina frågor i ett första skede så att du lättare kan komma vidare.

 

Tidigt kundmöte är en del i servicegarantin

Målet med de sex olika garantierna är att minska byråkratin, öka servicekvaliteten och effektivisera ärendehandläggningen på de kommunala förvaltningarna. De förvaltningar som inte uppfyller det de lovar i servicegarantin kommer att betala tillbaka upp till 50 procent av de avgifter som företagare betalar in vid till exempel ansökningar om bygglov och serveringstillstånd.

Sundsvalls kommuns sex Servicegarantier kan du läsa mer om här.