Tidigt kundmöte

Behöver du hjälp med ärenden som gäller tillstånd, etablering, nybygge, en projektidé eller ett större event som berör flera av kommunens förvaltningar, bolag eller myndigheter så ska du boka ett tidigt kundmöte med oss.  

Vi hjälper dig så du inom två veckor får träffa alla berörda aktörer samtidigt där vi tillsammans svarar vi på dina frågor. Därefter kan du komma vidare i nästa process. Ett tidigt kundmöte minskar byråkratin, ökar servicekvaliteten och effektiviserar handläggningen inom de kommunala förvaltningarna. Det ska vara enkelt att vara företagare, arrangera evenemang och skapa tillväxt i Sundsvall.

Bokningsbara tider finns för 2020. Kontakta Laila Bergström, laila.bergstrom@sundsvall.se.

26 november kl 9:30-10:30 (Bokad) och kl 11:00-12:00 (Bokad)
10 december kl 9:30-10:30 (Ledig) och kl 11:00-12:00 (Ledig)
Kontakta Laila för att göra en bokningsförfrågan. Vissa tider kan ha hunnit bli bokade även om de står som lediga. Ta därför alltid kontakt med Laila för att stämma av. 

Laila hjälper en kund under ett tidigt kundmöte.

Tidigt kundmöte är en del i servicegarantin

Målet med de sex olika garantierna är att minska byråkratin, öka servicekvaliteten och effektivisera ärendehandläggningen på de kommunala förvaltningarna. De förvaltningar som inte uppfyller det de lovar i servicegarantin kommer att betala tillbaka upp till 50 procent av de avgifter som företagare betalar in vid till exempel ansökningar om bygglov och serveringstillstånd.

Sundsvalls kommuns sex Servicegarantier kan du läsa mer om här.