Utveckla företag

Näringslivsutvecklarens uppdrag är att arbeta för ett förbättrat företagsklimat med fokus inom tre områden; attityd, service och dialog. Ibland är det svårt att hitta svar på frågor om företagande, både inom kommunen och i övrigt.

För våra näringslivsutvecklare är ingen fråga för liten eller för stor och vi lotsar dig rätt. 

Exempel på frågor som vi kan hjälpa dig med är:

  • byråkratilotsning
  • lokalsökning
  • upphandlingar
  • starta eget
  • företagsbesök
  • inflyttningsservice gentemot arbetsgivare och medföljare