Förbättrat företagsklimat med fokus på

Attityd, service och dialog

Utveckla företag

Näringslivsutvecklarens uppdrag är att arbeta för ett förbättrat företagsklimat med fokus inom tre områden; Attityd, service och dialog. Ibland är det svårt att hitta svar på frågor om företagande – både inom kommunen och i övrigt.

För våra näringslivsutvecklare är ingen fråga för liten eller för stor – vi lotsar dig rätt! Om vi inte har svaret direkt, förstås! Exempel på frågor som vi kan hjälpa dig med är byråkratilotsning, lokalsökning, upphandlingar, starta eget, företagsbesök, inflyttningsservice gentemot arbetsgivare och medföljare med mera.