Sundsvall står för en tiondel av

Sveriges export

Export

Västernorrland exporterar för ca 30 miljarder, dvs, ca 1,2-1,5% av Sveriges totala export på 2361 miljarder. I en globaliserad värld blir det allt viktigare för våra lokala företag att hitta in på den internationella marknaden. Näringslivsbolagets roll är att tillsammans med exportorienterade samarbetspartners som Business Sweden, Handelskammaren och ALMI, vägleda och kompetensutveckla de företag som vill sälja varor och tjänster till andra länder. Tillsammans med Business Sweden har vi bland annat genomfört workshops och seminarier där den norska, tyska och brittiska exportmarknaden varit i fokus.

Genom vårt tidigare utvecklingsråd ”Clean Tech” och i samarbete med SAGA, Swedish American Green Alliance har vi även gjort en analys av vilka förutsättningar våra regionala miljöteknikföretag har att ta marknadsandelar på den amerikanska marknaden. I det utvecklingsråd som hanterade verkstadsindustrin har vi medverkat i norra Europas största underleverantörsmässa – Elmia-subcontractor och även gjort en riktad satsning mot den norska marknaden.

När det gäller exportfrågor har Handelskammaren Mittsverige stor kunskap. De verkar som opinionsbildare för att främja internationell handel, samt skapa bättre förutsättningar för företag i Mittsverige att bedriva sin handel.

 

Länkar

midchamber-logo
Handelskammaren MittSverige

Print
Business Sweden


Enterprise Europe Network