Vi vill lära känna dig och din verksamhet

Vill du ha besök av oss?

Företagsbesök

Varje år besöker vi på Näringslivsbolaget minst 150 företag. Syftet är att lära känna olika företag och verksamheter bättre i kommunen, samtidigt som det är ett ypperligt tillfälle för dig som företagare att få beskriva vilka behov du har när det gäller till exempel kommunalt stöd, kompetensutveckling eller nätverksaktiviteter.

Vid många företagsbesök ser vi till att ta med oss kommunstyrelsens ordförande, eller andra relevanta politiker. Det är viktigt att även våra folkvalda får en konkret inblick i hur verkligheten ser ut för våra lokala företag. I grund och botten handlar det för vår del om att hjälpa dig att se vilka möjligheter och resurser som finns i Sundsvall och att ge dig relevant information om utbildningar, lokaler, mark, finansieringsformer, nätverksträffar eller seminarier.

Men framför allt vill vi lära känna dig och din verksamhet bättre! Är du intresserad av att få ett besök av oss, så fyll i formuläret nedan, eller ta kontakt med någon av våra nyfikna näringslivsutvecklare.

Vill du ha ett företagsbesök av oss?