Läs mer om våra temaområden under året

Våra företagsbesök 2.0

snurra 

Under året kommer våra företagsbesök att vara indelad i olika teman uppdelat på kvartal.

Under kvartal 1 – Logistik

Under kvartal 2 – Kompetensförsörjning

Under kvartal 3 – Hållbarhet

Under kvartal 4 – Mångfald

Om du vill ha ett företagsbesök, kontakta oss på 
naringslivsbolaget@sundsvall.se