Handeln viktig

för Sundsvalls utveckling

Handelsutveckling

Nästan åtta miljarder kronor per år. Så stor är handelns omsättning i Sundsvall och det gör branschen till en av de absolut viktigaste för Sundsvalls utveckling. Här finns Sveriges tredje största externa köpcentrum i Birsta, och även en genuin cityhandel i Stenstan med Norrlands största citygalleria, In. Handeln är dessutom vital för Sundsvall ur ett varumärkes-, destinations- och besöksnäringsperspektiv.

2013 tillsatte Sundsvalls kommun en handelsstrateg på Näringslivsbolaget, med uppdraget att bland annat verka för att de tre handelsföreningarna – Birsta företagarförening, Stenstan och Svensk Handel – jobbar mot ett och samma gemensamma mål, nämligen att stärka handeln i hela Sundsvall. Inom ramen för det uppdraget har två utvecklingsråd skapats, ett för handelns aktörer och ett för fastighetsägare. Mer information om det under rubriken ”Nätverka och utveckla” i huvudmenyn.

Utifrån de behov som finns bland näringsidkarna medverkar Näringslivsbolaget dessutom aktivt i olika kompetenshöjande aktiviteter. Det handlar bland annat om seminarieserier och utbildningsinsatser kring frågor som berör sälj, marknadsföring, E-handel och värdskap.

Projektet med en handelsstrateg på Näringslivsbolaget är nu avslutat. Inom kort kommer Sundsvalls kommun att peka ut nya riktlinjer för hur man ska stötta handeln och handelsorganisationerna på ett effektivt sätt, med målet att förbättra samarbeten och behålla epitetet ”Norrlands handelshuvudstad”.

Länkar:

Stenstan i Sundsvall
Stenstan i Sundsvall är en fristående, medlemsägd förening som arbetar med att skapa bättre förutsättningar för utveckling i Sundsvalls stadskärna.
stenstan.se  

Svensk Handel i Sundsvall
Svensk Handel i Sundsvall för fram handelns åsikter i olika nätverk, styrelser, kommittéer, nämnder och utredningar. 
svenskhandel.se

Stenstans unika galleria
In-gallerian är Norrlands största citygalleria i Sundsvalls unika stenstad.
ingallerian.se

Birsta – Norrlands handelsmecka
Birsta är Norrlands största handelscentrum, och bara i Birsta City hittar du nästan 100 butiker.
birstacity.se

Svenska Stadskärnor
I Svenska Stadskärnor samlas företag, organisationer och kommuner som har ambitioner att utveckla städerna.
svenskastadskarnor.se