Handeln viktig

för Sundsvalls utveckling

Handelsutveckling

Nästan åtta miljarder kronor per år. Så stor är handelns omsättning i Sundsvall och det gör branschen till en av de absolut viktigaste för Sundsvalls utveckling. Här finns Sveriges tredje största externa köpcentrum i Birsta, och även en genuin cityhandel i Stenstan med Norrlands största citygalleria, In. Handeln är dessutom vital för Sundsvall ur ett varumärkes-, destinations- och besöksnäringsperspektiv.

2013 tillsatte Sundsvalls kommun en handelsstrateg på Näringslivsbolaget, med uppdraget att bland annat verka för att de tre handelsföreningarna – Birsta företagarförening, Stenstan och Svensk Handel – jobbar mot ett och samma gemensamma mål, nämligen att stärka handeln i hela Sundsvall. Inom ramen för det uppdraget har två utvecklingsråd skapats, ett för handelns aktörer och ett för fastighetsägare. 

Utifrån de behov som finns bland näringsidkarna medverkar Näringslivsbolaget dessutom aktivt i olika kompetenshöjande aktiviteter. Det handlar bland annat om seminarieserier och utbildningsinsatser kring frågor som berör sälj, marknadsföring, E-handel och värdskap.

 

 

Länkar

Stadsutveckling i Sundsvall
”Att få alla goda krafter att samverka för att utveckla en attraktiv stad att leva, bo och verka i men också till ett lockande och inbjudande resmål är den stora utmaningen”, säger Jonas Albecker, VD Stadstutveckling i Sundsvall AB.
stadsutvecklingsundsvall.se

Stenstan i Sundsvall
Stenstan i Sundsvall är en fristående, medlemsägd förening som arbetar med att skapa bättre förutsättningar för utveckling i Sundsvalls stadskärna.
stenstan.se  

Svensk Handel i Sundsvall
Svensk Handel i Sundsvall för fram handelns åsikter i olika nätverk, styrelser, kommittéer, nämnder och utredningar. 
svenskhandel.se

Stenstans unika galleria
In-gallerian är Norrlands största citygalleria i Sundsvalls unika stenstad.
ingallerian.se

Birsta – Norrlands handelsmecka
Birsta är Norrlands största handelscentrum, och bara i Birsta City hittar du nästan 100 butiker.
birstacity.se

Svenska Stadskärnor
I Svenska Stadskärnor samlas företag, organisationer och kommuner som har ambitioner att utveckla städerna.
svenskastadskarnor.se