Stärkt samarbete

inom specifika branscher

Utvecklingsråd

Precis som namnet antyder, så är utvecklingsråden till för att stärka samarbeten och sammanhållning inom specifika branscher. I de branscher vi – eller andra – identifierar ett behov av ett starkare samarbete, så skapar vi ett utvecklingsråd. Sedan 2012 har företag inom Clean Tech-branschen, landsbygden, handeln, fastighetsägare och verkstadsindustrin haft aktiva utvecklingsråd med Näringslivsbolaget som sammanhållande part.

I utvecklingsråden läggs konkurrensen mellan företag i samma bransch åt sidan. I stället diskuteras till exempel hur branschen som helhet ska kunna utvecklas i vår region, hur mindre och större hinder för tillväxt kan avhjälpas och andra frågor som är relevanta för branschens utveckling.

Känner du att det finns ett behov av att skapa ett utvecklingsråd för just din bransch? I så fall är det bara att lyfta frågan med någon av våra näringslivsutvecklare.