Utvecklingsråd fastighet

Utvecklingsråd Fastighet bildades våren 2014 med ett långsiktigt syfte att skapa tillväxt i Sundsvall genom affärsutveckling i Fastighetsbranschen. Rådet samlas i full styrka fyra gånger per år, däremellan sker arbetet i grupper som inrättats utifrån intresseområden.

En nulägesanalys har gjorts för att bland annat identifiera utmaningar och möjligheter för branschen. Utifrån det har utvecklingsrådet formulerat syfte med verksamheten och även ett antal kortsiktiga mål som ska uppnås under 2015. I ”Utvecklingsråd Fastighetsbranschen”, pdf finns en utförlig beskrivning av mål, syfte och nulägesanalys, samt hur rådet är sammansatt.

HSB:s VD Christer Berglund är ordförande i rådet, som är öppet för alla fastighetsägare i Sundsvall, som vill vara med och arbeta för utveckling och tillväxt i kommunen.