Eva om frukost, kongresshall och det nya uppdraget

Två månader har gått sedan Eva Nyh Hederberg tillträdde som ny vd i Näringslivsbolaget. Efter företagarfrukosten gav hon sin bild av det nya uppdraget, vad hon kommer att prioritera den närmaste framtiden, och behovet av en kongresshall i Sundsvall.