Ansvarsområden

Sjukvård

Ansvaret ligger på arrangören
Det finns inget lagstöd som säger att det åligger en arrangör att planera eller bekosta sjukvårdsberedskap. Detta rekommenderas dock vid större evenemang.

Brandskydd

Ansvaret ligger på arrangören
Arrangören ansvarar för besökares och personalens säkerhet, även avseende brand- och utrymningssäkerhet. Inför större arrangemang genomför polisen och räddningstjänsten en riskanalys av eventet.
En säkerhetsansvarig ska finnas utsedd av arrangören vid större event.
Frågor besvaras av Räddningstjänsten.

Mobila toaletter

Ansvaret ligger på arrangören
Arrangören ansvarar för att hyra in mobila toaletter då evenemanget kräver detta. Frågor besvaras av Miljökontoret.

Ljudnivå

Ansvaret ligger på arrangören
Ljudnivån ska anpassas med hänsyn till kringboende. Frågor besvaras av Miljökontoret.

Sophantering

Ansvaret ligger på arrangören
Arrangören ansvarar för sophanteringen och för inhyrning av sopkärl.
Reko Sundsvall, kundtjänst.

Trafik

Ansvaret ligger på Polismyndigheten, Vägverket och Sundsvalls kommun
Omledning av trafik eller dirigering samt vägvisning. Frågor besvaras av Stadsbyggnadskontoret. Sundsvalls kommun samråder med berörda myndigheter kring trafikfrågor vid evenemang.

Infartsskyltar

Ansvaret ligger på Näringslivsbolaget AB
Frågor besvaras av Kultur & fritid

Kollektivtrafik

Frågor besvaras av DinTur.

Sidan uppdaterades 2019-07-16