Fakturera Näringslivsbolaget

Är du leverantör och ska fakturera Näringslivsbolaget måste du skicka e-faktura. Det finns också en del information som måste finnas med på en faktura.

Lag om krav på e-faktura
Från och med 1 april, år 2019, ska du som leverantör skicka oss en e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Så skickar du elektronisk faktura till oss
Här kan du se hur du förbereder dig: Obligatorisk e-faktura – så förbereder du dig, digg.se

Uppgifter om Näringslivsbolaget för e-fakturering:

Vår Vanleverantör för Svefaktura

Inexchange

Vår Vanleverantör för PEPPOL

BTS (fr.o.m. 1 april 2019)

GLN (används för svefaktura)

7365568758286   

PEPPOLID

0007:5568758287

Orgnr

556875-8287

Momsreg.nr

SE556875828722

Har du inte möjlighet att skicka e-faktura via ett affärssystem erbjuder vår van-leverantör en tjänst där du manuellt kan registrera upp till 100 fakturor om året helt kostnadsfritt.

Vad en faktura ska innehålla

 • Beställarens referensnummer, se nedan
 •  Leverantörens namn
 • Leverantörens organisationsnummer
 • Fakturanummer och fakturadatum
 • Bank- eller postgironummer
 • Leveransadress
 • Specificerad moms
 •  Vad fakturan avser, se nedan

Du måste också:

 • Ange om du är godkänd för F-skatt
 •  Ställa fakturan till Näringslivsbolaget och inte till enskild tjänsteman

Referens
Det är mycket viktigt att varje faktura innehåller en referens, en kod på sex tecken. Exempel: MAR19VIK. Det är beställaren som är ansvarig för att lämna referensnummer.

Referens på e-faktura
För att fakturan ska hamna rätt krävs att referensen ligger i rätt fält på e-fakturan, se exempel nedan:

Exempel på referens för e-faktura. Foto: Sundsvalls kommun

 

Vad faktura avser

Det ska tydligt framgå vad fakturan avser:

 • En beskrivning av vad som köpts in och i vilken mängd.
 • Datum för beställning.
 • Datum för leverans, produktion eller färdigställande.

Arbetskostnad
Om köpet också omfattar en arbetskostnad ska fakturan innehålla uppgifter om till vilket uppdrag eller projekt kostnaden hör, och vem eller vilken roll som genomfört uppdraget.

Rabatter och pålägg
Rabattsatser och pålägg ska beräknas och specificeras för varje rad.

Avtalad betalningsplan
Om fakturan är kopplad till en avtalad betalningsplan ska fakturan specificera vad som levererats och i vilka mängder samt vilken betalning i ordningen (så kallat lyft) som fakturan gäller.

 

Allmänna regler

 • En faktura ska sändas snarast efter utförd tjänst, dock senast en månad efter att tjänsten har blivit utförd.
 • Fakturerings- och expeditionsavgifter får inte debiteras.
 • Dröjsmålsränta får påföras i enlighet med svensk räntelag, det vill säga först från och med den 30:e dagen från fakturans ankomstdag till kommunen.

Dröjsmålsränta erläggs inte för faktura med avvikelser såsom:

 • Felaktigt eller ofullständig faktura.
 • Priset avviker från avtalat pris.
 • Felaktig eller ofullständig adress.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs senast 30 dagar efter erhållen faktura med specifikation och godkänd leverans.

 

Utländsk faktura

Utländsk faktura skickas som e-faktura.

Fakturaadress:
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
Fakturor
851 85 Sundsvall

Kontakt
Servicecenter Leverantör
060-19 84 20
sscleverantor@sundsvall.se