Fakturera Näringslivsbolaget

Är du leverantör och ska fakturera oss på Näringslivsbolaget? Observera att vi enligt lagkrav från och med 2019-04-01 endast tar emot e-faktura.

Så här skickar du en elektronisk faktura till oss:
Här kan du se hur du förbereder dig: Obligatorisk e-faktura – så förbereder du dig, digg.se

Uppgifter om Näringslivsbolaget för e-fakturering:
Vår Vanleverantör för Svefaktura          Inexchange
Vår Vanleverantör för PEPPOL               BTS (fr.o.m. 2019-04-01)
GLN (används för svefaktura)                7365568758286
PEPPOLID                                               0007:5568758287
Organisationsnummer                           556875-8287
Momsreg.nr                                           SE556875828722

Har du inte möjlighet att skicka e-faktura via ett affärssystem erbjuder vår van-leverantör en tjänst där du manuellt kan registrera upp till 100 fakturor om året – helt kostnadsfritt!

Det här ska fakturan innehålla:

 • Beställarens referensnummer, se nedan
 • Leverantörens namn
 • Leverantörens organisationsnummer
 • Fakturanummer och fakturadatum
 • Bank- eller postgironummer
 • Leveransadress
 • Specificerad moms
 • Vad fakturan avser, se nedan

Glöm inte att även:

 • Ange om ni är godkänd för F-skatt
 • Ställa fakturan till Näringslivsbolaget och inte till enskild tjänsteman

Referens
Det är mycket viktigt att varje faktura innehåller en referens, en kod på åtta tecken. Exempel: MAR19VIK. Det är beställaren som är ansvarig för att lämna referensnummer, var uppmärksam på att referensen anges i rätt fält på e-fakturan.

Det ska tydligt framgå:

 • En beskrivning av vad som köpts in och i vilken mängd
 • Datum för beställning
 • Datum för leverans, produktion eller färdigställande

Arbetskostnad
Om köpet även omfattar en arbetskostnad ska fakturan innehålla uppgifter om till vilket uppdrag eller projekt kostnaden hör och vem eller vilken roll som genomfört uppdraget.

Rabatter och pålägg
Rabattsatser och pålägg ska beräknas och specificeras för varje rad.

Avtalad betalningsplan
Om fakturan är kopplad till en avtalad betalningsplan ska fakturan specificera vad som levererats och i vilka mängder samt vilken betalning i ordningen (så kallat lyft) som fakturan gäller.

Allmänna regler

 • En faktura ska sändas snarast efter utförd tjänst, dock senast en månad efter att tjänsten har blivit utförd.
 • Fakturerings- och expeditionsavgifter får inte debiteras.
 • Dröjsmålsränta får påföras i enlighet med svensk räntelag, det vill säga först från och med den 30:e dagen från fakturans ankomstdag till kommunen.

Dröjsmålsränta erläggs inte för faktura med avvikelser så som:

 • Felaktigt eller ofullständig faktura
 • Priset avviker från avtalat pris
 • Felaktig eller ofullständig adress

Betalningsvillkor
Betalning erläggs senast 30 dagar efter erhållen faktura med specifikation och godkänd leverans.

Utländsk faktura

Utländsk faktura skickas som e-faktura.

Fakturaadress:
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
Fakturor
851 85 Sundsvall

Om ni vill skicka påminnelser via e-post kan detta göras till adressen: paminnelser@sundsvall.se  

I undantagsfall kan fakturan skickas: 

 • i PDF-format via e-post till naringslivsbolaget@recall.se
 • som pappersfaktura via post till Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, Fakturor, 851 85 Sundsvall

Kontakt
Servicecenter Leverantör
060-19 84 20
sscleverantor@sundsvall.se