Färjeleden 2, Visby

Svensk besöksnäring behöver säsongsförlänga

Stora delar av turistnäringen i Sverige består av säsongsturism. Hur bryter vi dessa traditionella mönster?
Ta del av studie som visar vilka ekonomiska effekter en lyckad säsongsförlängning kan medföra och av spännande paneldiskussion.