Fastighetsbolaget Lilium vill bygga kongresscenter på Stora torget

Fastighetsaktiebolaget Lilium har tillsammans med Pemectra och Sweco tagit fram en idéskiss på ett kongresscenter av internationell klass med plats för 2 000 sittande kongressdeltagare. Tanken är att byggnaden ska vara belägen på samma yta där nuvarande restaurang Bloco och den gamla taxistationen finns idag.

 

Konstruktionen är inspirerad av byggnaderna kring Markusplatsen i Venedig och ska harmonisera med den klassiska Stenstansarkitekturen, men med en modern prägel. I de två understa våningarna planeras för kommersiella ytor och kongresscentret med plats för 2 000 personer placeras på de två övre ytorna.Styrelseordföranden på Lilium, Peter Gotthardsson säger till Sundsvalls Tidning att man haft kontakt med kommunen i frågan och att de är intresserade, men att man ännu inte gått in på detaljnivå i diskussionerna.

På Liliums hemsida utvecklar Peter Gotthardsson resonemanget:
”Med den stora hotellkapacitet vi har i Sundsvall tillsammans med vår unika Stenstad och de naturupplevelser som vi kommer kunna erbjuda stora grupper besökare som väljer att stanna kvar några dagar extra i samband med kongresser för besök i de näraliggande Jämtlands- och Härjedalsfjällen samt världsarvet Höga kusten är vi övertygade om att ett sådant kongresscentrum också kommer tillföra stora värden och utvecklingsmöjligheter för såväl vårt lokala och regionala näringsliv som för befintlig offentlig verksamhet”

Planerna presenterades under konferensen Bünsow Business Growth på torsdagen, och på Liliums hemsida kan du se illustrationer och en film som berättar mer om tankarna bakom Kongresscentret.