Felicia och Julia inspirerar tusentals ungdomar

Sen september 2019 har Julia Larsson från Handelskammaren Felicia Pournasiri från MittSveriges genomfört 130 inspirationsföreläsningar för ungdomar för att informera om vilka branscher i regionen som saknar arbetskraft. Handelskammarens 11 miljonerkronorsprojekt kring arbetsmarknadskunskap pågår i ytterligare 2,5 år och fram till dess kommer Julia och Felicia träffa och utbilda 18 000 ungdomar. 

Vad är arbetsmarknadskunskap?

Arbetsmarknadskunskap i skolan är en stor satsning som drivs av Handelskammaren Mittsverige och projektets syfte är att öka ungas kunskap om arbetsmarknaden, öka kompetensförsörjningen och minska andelen socioekonomiska och könsstereotypiska yrkes- och utbildningsval. Genom inspirationsföreläsningar för högstadie- och gymnasieelever berätta det om  vilka jobb som finns och vad arbetsgivare efterfrågar när de rekryterar. Ungdomarna får även chansen att berätta vad de själv tycker och tänker om arbetslivet, vilket är värdefull information för arbetsgivarna att ta del av.

Teknikbussen för tjejer

Teknikbussen är en annan viktig del som ingår i projektet och tanken är att visa unga tjejer vilka möjligheter som finns inom teknikbranschen, eftersom det idag främst är killar som söker sig dit. Under en dag får tjejer i årskurs 8-9 följa med ut på besök hos teknikföretag där de får se vilka jobb som finns och prova på olika arbetsuppgifter.

På Handelskammaren Mittsveriges webbplats kan du läsa mer