Fint utfall på projektet Kunskapsinvestering!

Fint utfall på projektet Kunskapsinvestering!


Drygt 110 företag och 280 deltagare från Västernorrland tog del av utbildningsprojektet Kunskapsinvestering i våras. Syftet var att öka kompetensen hos personal inom besöksnäringen, så att de står bättre rustade när coronapandemin blåst över.

71 interaktiva utbildningspass genomfördes och 55 föreläsare var involverade under de åtta utbildningsveckorna. Region Västernorrland har hittills beviljat företagsstöd på 6,3 miljoner kronor till de företag som deltog i utbildningen.

Kunskapsinvestering var ett samarbete mellan Destination Sundsvall, Höga Kusten Destinationsutveckling, Jämtland/Härjedalen Turism samt Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen. Näringslivsbolaget Sundsvall ansvarade för utbildningsinsatsens projektledning.